Celebrating wins in challenging times / អបអរសាទរ​ការឈ្នះពានរង្វាន់នៅក្នុងពេលវេលាលំបាកនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩

In Cambodia, we are acutely aware of the suffering that surrounds us right now. Celebrating something positive doesn’t feel quite right, yet nor does it feel right to let important milestones and achievements go by without at least a passing nod.

This morning we opened our inboxes to the news that our 2020 social media campaign to end domestic violence in Cambodia has been shortlisted for five awards. That’s in addition to the ones we’ve already won so far this year. 

And so we find ourselves in the strange predicament of having something to celebrate at a time when celebrations are few and far between. 

What to do? 

For starters, we want to acknowledge the contribution made by every single member of our team. Some were closely involved from concept to completion, and others helped push the message out by sharing on social media. It takes a village to raise a child, and we can safely say it takes every staff member to create a successful campaign.

Called Not Her Fault, our campaign sought to challenge the culture of victim-blaming that is so pervasive here in Cambodia. We need to mention the wonderful celebrities who got behind the campaign and whose star power took our challenge to a broader audience.

We don’t want to labour the point, but credit where it’s due. Positive news in these times is rare, and we have to take our wins where we can. To everyone who was involved, this one’s for you.


នៅប្រទេសកម្ពុជា យើងដឹងច្បាស់ពីទុក្ខវេទនាដែលកើតឡើងនៅព័ទ្ធជុំវិញយើងឥឡូវនេះ។ ការអបអរសាទរជ័យជំនះដែលជារឿងសប្បាយវាហាក់ដូចជាមិនមានអារម្មណ៍ថាត្រឹមត្រូវនោះទេ ហើយក៏មិនមានអារម្មណ៍ត្រឹមត្រូវដែរដែលយើងបណ្តោយឱ្យមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និងសមិទ្ធិផលនានាដែលបានកើតឡើងកន្លងហួសទៅដោយគ្នាការអបអរសាទរនោះឡើយ។ 

នៅព្រឹកនេះយើងបានបើកប្រអប់សាររបស់យើង ហើយបានឃើញសារមួយបាននិយាយថា យុទ្ធនាការនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្នុងឆ្នាំ ២០២០ របស់យើងដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាប់ពានរង្វាន់ចំនួន ៥បន្ថែមទៀតហើយវាមិនរាប់បញ្ចូលនូរពានរង្វាន់ចំនួនមួយផ្សេងទៀតដែលយើងបានឈ្នះរួចហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះ។

យើងមានអារម្មណ៏ថាខ្លួនយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកមួយដែលយើងត្រូវអបអរជ៍យជំនះនេះស្របពេលដែលការអបអរសាទរត្រូវធ្វើពីចម្ងាយ។​

តើអ្វីដែលយើងគួរធ្វើ? 

សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងយើងចង់ទទួលស្គាល់ការចូលរួមការចូលរួមរបស់បុគ្គលិករបស់យើងម្នាក់ៗនៃក្រុមការងាររបស់យើង។ អ្នកខ្លះបានចូលរួមយ៉ាងយ៉ាងសកម្មចាប់តាំងពីការបង្កើតគំនិតរហូតដល់ចប់ហើយអ្នកផ្សេងទៀតបានជួយជំរុញសារនៃយុទ្ធនាការដោយចែករំលែកនៅលើបណ្តាញសង្គម។ យើងត្រូវការភូមិឋានមួយដើម្បីចិញ្ចឹមកូន ហើយយើងអាចនិយាយដោយភាពជឿជាក់ថាបុគ្គលិករបស់យើងទាំងអស់បានបង្កើតយុទ្ធនាការមួយដែលទទួលបានជោគជ័យ។

យុទ្ធនាការនេះមានឈ្មោះថាមិនមែនជាកំហុសនាង ហើយយុទ្ធនាការរបស់យើងបានព្យាយាមដើម្បីប្រឆាំងនឹងវប្បធម៌នៃការស្តីបន្ទោសជនរងគ្រោះដែលមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ យើងត្រូវបានចូលរួមពីសំណាក់តារាល្បី ៗ ដែលបាននៅពីក្រោយយុទ្ធនាការរបស់យើង ហើយភាពល្បីល្បាញរបស់ពួកគាត់បានធ្វើឱ្យយុទ្ធនាការរបស់យើងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង។

យើងមិនចង់បង្ហាញពីភាពជោគជ័យនេះប៉ុន្មាននោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែផ្តល់តម្លៃដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកយើងក្នុងពេលវេលាដែលសមស្រប។ ព័ត៌មានបែបវិជ្ជមាននៅក្នុងគ្រាលំបាកនេះគឺកម្រត្រូវបានគេចែករំលែកណាស់ តែយើងត្រូវបង្ហាញភាពជោគជ័យតាមដែលយើងអាចធ្វើបាន។ សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយយុទ្ធនាការ ហើយនេះជាភាពជោគជ័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា។

Latest News