ទាក់ទង

REACH OUT

សួរនាំ

CHECK IN

ធ្វើសកម្មភាព

ACT

គួរឱ្យសោកស្តាយ អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបានប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រី និងកុមារជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

សម្រាប់រយៈពេលដប់ពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះ យើងបានសួរសហគមន៍អំពីបញ្ហាប្រឈមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលពួកគេជួបប្រទះ ហើយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារតែងតែជារឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងទាំងបី ដែលពួកគេព្រួយបារម្ភបំផុត។ នេះមិនមែនជារឿងដែលគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេ។ បុរសខ្មែរម្នាក់ក្នុងចំណោមបីនាក់ បានសារភាពថាខ្លួនធ្លាប់បានប្រើអំពើហិង្សាលើដៃគូកាលពីអតីតកាល ហើយនេះបង្ហាញពីទំហំនៃបញ្ហាដែលមាន។ ក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលទទួលរងអំពើហិង្សា មានតែ ៤៩% ប៉ុណ្ណោះដែលស្វែងរកជំនួយ ហើយប្រហែលជាដោយសារតែប្រជាជនកម្ពុជាត្រឹមតែ ៨% ដែលដឹងថា អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាឧក្រិដ្ឋកម្ម។

យើងដឹងថា អំពើហិង្សានេះបង្កអន្តរាយដល់គ្រួសារទាំងមូល និងរារាំងសហគមន៍ទាំងមូលមិនឱ្យរីកចម្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាន ដូច្នេះយើងធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរួមទាំងប៉ូលីសប៉ូលីស ដើម្បីឱ្យពួកគេត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួយដល់គ្រួសារដែលប្រឈមនឹងអំពើហិង្សា។ យើងដឹងថាការធ្វើការជាមួយគ្នា គឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលយើងនឹងបញ្ចប់បញ្ហាសកលនេះ។

ប្រសិនបើអ្នក ឬ នរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់កំពុងជួបប្រទះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ សូមទាក់ទង សួរនាំ និងធ្វើសកម្មភាព ដើម្បីប្រាកដថាស្ត្រីទាំងអស់មានសុវត្ថិភាព។ ព័ត៍មានខាងក្រោម នឹងផ្តល់លេខទំនាក់ទំនងដើម្បីហៅទៅកាន់ជំនួយ និងការណែនាំអំពីរបៀបដែលអ្នកអាចជួយមិត្តភ័ក្តិ សមាជិកគ្រួសារ ឬអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកបាន។

Sadly, domestic violence
affects many women and children in Cambodia.

For the last twelve years we have asked Cambodian communities about the most serious challenges they faced, and domestic violence has always been one of the three things they were most concerned about. This is no surprise. One in three Cambodian men admits to having used violence against a partner in the past, indicating the scale of the problem. Of those women who experience violence, just 49% seek any help, perhaps because a shockingly low 8% of Cambodians are even aware that domestic violence is a crime.

We know that this violence blights whole families and prevents whole communities from progressing as far as they could, so we work with community leaders and local authorities, including police, so that they are ready to assist those families dealing with violence. We know that working together is the only way we will end this global problem.

If you, or someone you know is experiencing domestic violence, please Reach Out, Check in and Act, to make sure she is okay. The following information will provide contact numbers to call for support and tips on how you can help your friend, family member or neighbour.

អ្នកសម្រាប់ទំនាក់ទំនង

WHO TO CONTACT

នៅកម្ពុជា មានខ្សែទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ២៤ ម៉ោង ក៏ដូចជាសេវាគាំទ្រអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក្នុងស្រុក ដែលអាចផ្តល់ព័ត៌មាន និងជំនួយជាក់ស្តែងក្នុងការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាព កន្លែងស្នាក់នៅ ឬ ទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់ ឬ ហិរញ្ញវត្ថុ។ អ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅលេខទាំងនេះ សម្រាប់ព័ត៌មាន ឬ បញ្ជូនលេខទៅមិត្តភ័ក្តិ ឬ សមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នក។

 

ក្រសួងកិច្ចការនារី មានទំព័រហ្វេសប៊ុកដែលមានព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ជាច្រើន និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលអាចចូលមើលបាននៅទីនេះ៖ ក្រសួងកិច្ចការនារីកម្ពុជា

In Cambodia, there are 24 hour crisis hotlines, as well as local Domestic Violence Services which can provide information and practical support in finding safe accommodation, housing, or obtaining legal or financial assistance. You can call these for information, or pass the number on to your friend or family member.

The Ministry of Women’s Affairs has a Facebook page with useful information and contact details which can be accessed here: Ministry of Women’s Affairs of Cambodia.

ដើម្បីរាយការណ៍ការរំលោភបំពាន

To report abuse

ដើម្បីរាយការណ៍ករណីណាមួយ សូមប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលមានក្នុងទំព័រហ្វេសប៊ុកនេះ ដើម្បីស្វែងរកតំណាងថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃក្រសួងកិច្ចការនារី និងស្នងការនគរបាលខេត្តទាំង ២៥ តាមតំណភ្ជាប់ខាងលើ។

To report a case, use the contact information listed on this Facebook page to access local representatives of the Ministry of Women’s Affairs and the police commissioner in all 25 provinces in the link above.

ប្រសិនជាអ្នកជួបប្រទះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងត្រូវការជំនួយ

លេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ ១២៨៨

If you are experiencing domestic violence and need support call the National Police Hotline 1288

ប្រសិនជាអ្នកជាកុមារ និងជួបប្រទះ ឬ បានឃើញអំពើហិង្សាក្នុងផ្ទះ

បណ្តាញទូរស័ព្ទជំនួយកុមារកម្ពុជា​ ១២៨០

If you are a child and experiencing or seeing violence at home call Child Helpline Cambodia call 1280

ប្រសិនជាជីវិតរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់

សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់ប៉ូលីសមូលដ្ឋាន

If your life is in danger call your local police.

ច្បាប់ស្តីពី ការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ

ជាសម្លេង

Law on Prevention of Domestic Violence and Protection of Victims – voice recording on Youtube

តើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានច្បាប់អ្វីខ្លះដើម្បីការពារស្រ្តីនិងកុមារ?

What laws exist in Cambodia to protect women and children?

ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ មានគោលបំណងទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ការពារជនរងគ្រោះ និងពង្រឹងវប្បធម៌អហិង្សា និងភាពសុខដុមរមនាក្នុងគ្រួសារ និងសង្គមក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

 

ច្បាប់នេះ មានគោលបំណងបង្កើតយន្តការផ្លូវច្បាប់ក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ការពារជនរងគ្រោះស្របតាមមាត្រា ៤៥ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ការពន្យល់អំពីច្បាប់ស្តីពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រសួងកិច្ចការនារី ហើយវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ នគរបាលនិងមន្ត្រីយោធា ចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា និងក្រឡាបញ្ជី ព្រមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេស។ 

 

ព័ត៌មានអំពីច្បាប់ស្តីពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយតាមរយៈ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ មានដូចជាទូរទស្សន៍ វិទ្យុ ឯកសារបោះពុម្ព ខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ យុទ្ធនាការព័ត៌មាន និងវេទិកាសាធារណៈនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ ភ្នាក់ងារនគរបាលយុត្តិធម៌នៅគ្រប់ខេត្ត ដែលផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ និងគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះ។

The Law on Prevention of Domestic Violence and Protection of Victims, has the objective to prevent domestic violence, protect the victims and strengthen the culture of non-violence and the harmony within the households in society in the Kingdom of Cambodia.

This law is meant to establish a legal mechanism to prevent domestic violence, protect the victims in accordance with Article 45 of the Constitution of the Kingdom of Cambodia. Explanatory Notes to the Domestic Violence Law were developed by the Ministry of Women’s Affairs and a number of training sessions have been conducted for the commune council members, police and the military officials, judges, prosecutors and court clerks as well as other local authorities across the country.

Information about the Domestic Violence Law has been widely disseminated through media such as TV and radio, printed documents, published leaflets, information campaigns, and public forums at national, provincial and district levels. Judicial Police Agents in all provinces who provide paralegal assistance and support for survivors.

គូស្នេហ៍​នីមួយៗតែង​មាន​ការ​ឈ្លោះប្រកែក​គ្នា ​ឬ​មិន​ចុះសម្រុង​គ្នា​លើរឿងអ្វីមួយ។ នៅក្នុងទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការគោរព និងស្មើភាពគ្នា ដៃគូទាំងពីរបើកចិត្តទូលាយក្នុងការបញ្ចេញមតិ ធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង ក្នុងនាមខ្លួនឯង និងអាចនិយាយថាទេចំពោះការរួមភេទ។

ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាករណី នៅពេលដែលនរណាម្នាក់ពោរពេញដោយការរំលោភបំពាននោះទេ។ ក្នុង​ទំនាក់ទំនង​ដែល​មានការរំលោភបំពាន ដៃគូ​ម្នាក់​ព្យាយាម​គ្រប់គ្រង​ម្ខាង​ទៀត​តាម​រយៈ​ការ​ធ្វើ​បាប​រាងកាយ ការ​រិះគន់ ការ​ទាមទារ ការ​គម្រាម​កំហែង ឬ​ សម្ពាធ​ផ្លូវ​ភេទ។

សម្រាប់ជនរងគ្រោះ និង កូនរបស់នាង អាកប្បកិរិយានេះអាចមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង គួរឱ្យភ័យខ្លាច ច្របូកច្របល់ និងធ្វើឱ្យមានការខូចខាត។ ការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត ឬ អារម្មណ៍អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដូចការរំលោភបំពានលើរាងកាយដែរ។ ការរំលោភបំពានក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហា គឺមិនអាចទទួលយកបានទេ ដោយមិនគិតពីកាលៈទេសៈ និងមិនមែនជាកំហុសរបស់ជនរងគ្រោះឡើយ។ ការរំលោភបំពានមិនបណ្តាលមកពីគ្រឿងស្រវឹង ភាពតានតឹង ឬអាកប្បកិរិយារបស់ជនរងគ្រោះនោះទេ។

តើអ្វីទៅជាការរំលោភបំពាន?

What is abuse?

ការរំលោភបំពានកើតឡើងដោយសារតែអ្នកបំពានចង់គ្រប់គ្រង និងបំបាក់អ្នកដទៃ។ ការរំលោភលើរូបរាងកាយ និងផ្លូវភេទ ការគម្រាមកំហែង និងការតាមដាន គឺជាបទឧក្រិដ្ឋ ហើយអាចរាយការណ៍ទៅប៉ូលីសបាន។

Every couple has arguments or disagreements. In a respectful and equal relationship, both partners feel free to state their opinions, to make their own decisions, to be themselves, and to say no to sex.

But this is not the case when someone is abusive. In an abusive relationship, one partner tries to dominate the other through physical harm, criticisms, demands, threats, or sexual pressure.

For the victim and her children, this behaviour can be very dangerous, frightening, confusing and damaging. Psychological or emotional abuse can be just as harmful as physical abuse. Abuse in a relationship is never acceptable, regardless of the circumstances, and is never the fault of the victim. Abuse is not caused by alcohol, or stress, or by the victim’s behaviour.

Abuse happens because the abuser wants to control and manipulate the other person. Physical and sexual assault, threats and stalking are crimes and can be reported to the police.

តើអ្វីជាអំពើហិង្សាយេនឌ័រ?

What is Gender Violence?

អំពើហិង្សាដែលបានប្រព្រឹត្តលើនរណាម្នាក់ដោយសារតែយែនឌ័រពិត ឬ យែនឌ័រយល់ឃើញ – ការរំលោភបំពានលើដៃគូ ការរំលោភបំពានលើកុមារ ការរំលោភបំពានលើមនុស្សចាស់ ការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ ផ្លូវភេទ អារម្មណ៍ ពាក្យសំដី និងផ្លូវចិត្ត ការរំលោភបំពានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ការរឹតបន្តឹងសេរីភាព និងការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិ។ ការតាមដាន ការឃ្លាំមើល និងការតាមដានមើលតាមអ៊ីនធឺណិត ការជួញដូរ ការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្ម និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ ការរៀបការដោយបង្ខំ ឬ ក្រោមអាយុ ឬ អំពើហិង្សាដាក់ទណ្ឌកម្មដោយរដ្ឋ។

What is Gender Violence?

Violence committed against someone because of their real or perceived gender – partner abuse, child abuse and elder abuse, physical, sexual, emotional, verbal and psychological abuse, financial abuse, restricting movement and withholding essentials. Stalking, surveillance and cyber-stalking, trafficking, labor and sexual exploitation, forced or early marriage or state sanctioned violence.

តើខ្ញុំអាចកំណត់ពីការរំលោភបំពានដោយរបៀបណា?

How can I recognise abuse?

អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​ប្រាកដ​ថា ​តើ​អ្វី​ដែល​មិត្តភ័ក្ដិ ឬ​សាច់​ញាតិ​របស់​អ្នក​កំពុង​ជួប​ប្រទះ​គឺ “ការរំលោភបំពាន”។ ប្រហែលជាអ្នកគ្រាន់តែយល់ខ្លះៗថា មានអ្វីមួយ “ខុស” នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់នាង។ ពេលខ្លះ យើងអាចឃើញមានសញ្ញាដែលបង្ហាញថាមានការរំលោភបំពាន។ ប៉ុន្តែ​ជា​ញឹក​ញាប់​ វា​មិន​មានបង្ហាញ​អ្វី​ច្បាស់​លាស់​ទេ។

សញ្ញាដែលនរណាម្នាក់កំពុងត្រូវបានទទួលការរំលោភបំពាន

 • នាងហាក់បីដូចជាខ្លាចដៃគូរបស់នាង ឬ តែងតែអន្ទះសារចង់ផ្គាប់ចិត្តគាត់។

 • នាងឈប់ជួបមិត្តភក្តិ ឬក្រុមគ្រួសាររបស់នាង ឬ កាត់បន្ថយការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនៅពេលដៃគូរបស់នាងនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយ។

 • ដៃគូរបស់នាងតែងតែរិះគន់នាង ឬ បង្អាប់នាងនៅចំពោះមុខអ្នកដទៃ។

 • នាងនិយាយថា ដៃគូរបស់នាងដាក់សម្ពាធ ឬ បង្ខំនាងឱ្យធ្វើសកម្មភាពផ្លូវភេទ។

 • ដៃគូរបស់នាងតែងតែបញ្ជានាង ឬ ធ្វើការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ (ឧទាហរណ៍ ដៃគូរបស់នាងគ្រប់គ្រងលុយទាំងអស់ ប្រាប់នាងថាអ្នកណាដែលនាងអាចជួប និងអ្វីដែលនាងអាចធ្វើបាន)។

 • ជារឿយៗនាងនិយាយអំពី “ការច្រណែន”  “ភាពឆេវឆាវ “ឬ “ភាពជាកម្មសិទ្ធិ” របស់ដៃគូនាង។

 • នាងមានការថប់បារម្ភ ឬ បាក់ទឹកចិត្ត បាត់បង់ទំនុកចិត្ត ឬ ស្ងប់ស្ងាត់ខុសពីធម្មតា។

 • នាង​មាន​របួស​លើ​រាង​កាយ (​ជាំ បាក់​ឆ្អឹង គ្រិច មុត​ជាដើម)។ នាងអាចបកស្រាយមិនទំនងសម្រាប់ការរងរបួសរាងកាយទាងនោះ។

 • កូនរបស់នាងហាក់ដូចជាខ្លាចដៃគូរបស់នាង មានបញ្ហាអាកប្បកិរិយា ឬមិនសូវក្លាហាន ឬ បារម្ភច្រើន។

 • នាងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទុកកូនរបស់នាងជាមួយដៃគូរបស់នាង។

 • បន្ទាប់ពីនាងបញ្ចប់ទំនាក់ទំនង ដៃគូរបស់នាងនៅតែទូរស័ព្ទមកនាង គម្រាមកំហែងនាង តាមនាងដល់ផ្ទះ ឬ រង់ចាំនៅខាងក្រៅផ្ទះ។

You might be unsure if what your friend or relative is experiencing is ‘abuse’. Maybe you just have some sense that something is ‘wrong’ in her relationship. Sometimes there may be signs that indicate that there is abuse. But often there will be nothing obvious.

Signs that someone is being abused

 • She seems afraid of her partner or is always very anxious to please him or her.
 • She has stopped seeing her friends or family, or cuts phone conversations short when her partner is in the room.
 • Her partner often criticises her or humiliates her in front of other people.
 • She says her partner pressures or forces her to do sexual things.
 • Her partner often orders her about or makes all the decisions (for example, her partner controls all the money, tells her who she can see and what she can do).
 • She often talks about her partner’s ‘jealousy’, ‘bad temper’ or ‘possessiveness’.
 • She has become anxious or depressed, has lost her confidence, or is unusually quiet
 • She has physical injuries (bruises, broken bones, sprains, cuts etc). She may give unlikely explanations for physical injuries.
 • Her children seem afraid of her partner, have behaviour problems, or are very withdrawn or anxious.
 • She is reluctant to leave her children with her partner.
 • After she has left the relationship, her partner is constantly calling her, harassing her, following her, coming to her house or waiting outside.

ហេតុអ្វីបានជានាងមិនដើរចេញ?

Why doesn’t she just leave?

វាអាចពិបាកយល់អំពីមូលហេតុដែលនរណាម្នាក់នៅតែបន្តទំនាក់ទំនង ទោះបីនាងត្រូវបានគេធ្វើបាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយ។ ការចាកចេញអាចជាដំណោះស្រាយដ៏សាមញ្ញមួយ។ អ្នក​ប្រហែល​ជា​គិត​ថា​ ការរំលោភ​បំពាន​នេះ​ជា​កំហុស​មួយ​ផ្នែក​របស់​នាង​ ដោយ​សារ​តែ​នាង​ទ្រាំទ្រ​នឹង​វា ឬ​ ថា​នាង​ទន់​ខ្សោយ ឬ​ ល្ងង់​ប្រសិនបើ​នាង​នៅ​បន្ត។

វាពិបាកក្នុងការស្រមៃមើលថាតើវាយ៉ាងណា ពេលដែលអ្នកមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនោះដោយខ្លួនឯង។ បើមើលពីខាងក្រៅ វាហាក់ដូចជាងាយស្រួលក្នុងការចាកចេញ។ វាអាចជាការលំបាកខ្លាំងណាស់ ក្នុងការចាកចេញពីដៃគូដែលមានការរំលោភបំពាន។ នេះជារឿងសំខាន់ណាស់ សម្រាប់មិត្តភ័ក្តិ និងក្រុមគ្រួសារ ដែលត្រូវស្វែងយល់។

It can be hard to understand why someone would stay in a relationship if she is being treated so badly. Leaving may appear to be a simple solution. You might think that the abuse is partly her fault because she puts up with it, or that she is weak or stupid if she stays.

It is hard to imagine what it is like to be abused when you are not in the situation yourself. From the outside, it may seem easier to leave than it actually is. It can be very difficult to leave an abusive partner. This is an important thing for friends and family to understand.

សូមចំណាំនូវសញ្ញាព្រមានទាំងនេះ

Be Alert to the Warning Signs

សញ្ញាព្រមានជាច្រើនខាងក្រោមមាននៅក្នុងកាលៈទេសៈធម្មតា ជាឧទាហរណ៍ មុនពេលការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងស្ថានភាពបិទខ្ទប់ សញ្ញាទាំងនោះអាចកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់។


ដោយសារតែធម្មជាតិនៃការបិទខ្ទប់សញ្ញាព្រមានទាំងនេះអាចលេចឡើង
ជាមួយនឹងការព្រមានតិចតួច ហើយភាពញឹកញាប់ និងភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់វាអាចកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ដោយ​សារ​តែ​កត្តា​នេះ​ហើយ ទើបយើង​ត្រូវ​មាន​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ក្នុង​ការមើល​ថែ​អ្នកនៅ​ជុំវិញ​ខ្លួន​យើង។

 

 • ការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយារបស់ជនរងគ្រោះដែលអាចកើតមាន ឧទាហរណ៍ ការកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិ ឬ អ្នកជិតខាង។ ការកើនឡើងនៃការឈ្លោះប្រកែកគ្នា ឬ ការវាយតប់គ្នានៅក្នុងគ្រួសារ​ ជនរងគ្រោះហាក់ដូចជាខ្លាចដៃគូរបស់ពួកគេ​ ជនរងគ្រោះបង្ហាញពីរបួសដែលមិនអាចពន្យល់បាន។

   

 • ការស្ទាក់ស្ទើររបស់ជនរងគ្រោះ មិនចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីដើរលេង ទៅផ្សារ ឬ ទៅផ្ទះអ្នកជិតខាង ឬ ការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាកចេញពីផ្ទះដោយគ្មានកូនទៅជាមួយ ដែលអាចបង្ហាញពីភាពភ័យខ្លាចចំពោះសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន និងសុវត្ថិភាពរបស់កូន។

   

 • ការកើនឡើងនៃបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលជួបប្រទះដោយជនរងគ្រោះ ដូចជាការថប់បារម្ភ និងការធ្លាក់ទឹកចិត្ត។

   

 • ការបង្កើនការគ្រប់គ្រងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ដោយអ្នករំលោភបំពានដាក់កំហិតកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ការចំណាយលើជនរងគ្រោះ។

   

 • ការថយចុះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និង/ឬទូរស័ព្ទ ឬសកម្មភាពអ៊ីនធឺណិតរបស់ជនរងគ្រោះដែលអាចបង្ហាញថា ការចូលប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ទូរស័ព្ទ និង/ឬអ៊ីនធឺណិតកំពុងត្រូវបានគ្រប់គ្រង កម្រិត ឬ ត្រួតពិនិត្យ។

   

 • អ្នករំលោភបំពានបង្ហាញការប្រើប្រាស់ ឬ បង្កើនការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន និង/ឬគ្រឿងស្រវឹង។

Many of the warning signs below exist under usual circumstances, for example prior to the COVID-19 pandemic, however in a lockdown situation, they could become more pronounced.

Due to the nature of lockdown, these warning signs may appear with little warning, and their frequency and severity may increase rapidly.

Because of this, it is essential to be vigilant in watching over those around us.

 • Changes to the behaviour of the potential victim, for example a reduction in interactions with friends or neighbours; increased incidence of arguments or fighting in the household; the potential victim appears afraid of their partner; the potential victim displays unexplained injuries.
 • Reluctance of the potential victim to return home after a walk, visit to the market or to a neighbour’s house; or reluctance to leave the house without children, which could indicate fear for personal safety and safety of the children.
 • Increased mental health challenges experienced by the potential victim such as anxiety and depression.
 • Increased control of financial resources by the potential abuser, by placing increasingly strict rules for spending on the potential victim.
 • Decreased social media presence and / or phone or internet activity of the potential victim, which could indicate access to social media, phone and / or internet is being controlled, restricted or monitored.
 • The potential abuser displays use of, or increased use of, drugs and/ or alcohol.

តើខ្ញុំគួរជួយនាងដោយរបៀបណា?

How should I approach her?

សូមទាក់ទងជាមួយមិត្តភ័ក្តិ ឬ សាច់ញាតិរបស់អ្នកតាមរបៀបទន់ភ្លន់ ដោយអនុញ្ញាតឱ្យនាងដឹងពីកង្វល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ អ្នកអាចប្រាប់នាងថាអ្នកបារម្ភពីនាង បន្ទាប់មកពន្យល់ពីមូលហេតុ។ ឧទាហរណ៍៖

 

“ខ្ញុំ​បារម្ភ​ពី​អ្នក ​ព្រោះ​ខ្ញុំ​សង្កេត​ឃើញ​ថា​អ្នក​ហាក់​ដូច​ជា​មិន​សប្បាយ​ចិត្ត​មួយ​រយៈ​ពេល​ចុង​ក្រោយ​នេះ”។


កុំភ្ញាក់ផ្អើលប្រសិនបើនាងហាក់ដូចជាខឹង ឬ បដិសេធការគាំទ្ររបស់អ្នក។ នាងប្រហែលជាខ្លាច
អ្នកបារម្ភ ប្រសិនបើនាងប្រាប់អ្នកអំពីការរំលោភបំពាននោះ។ នាង​ប្រហែល​ជា​មិន​ទាន់ត្រៀមខ្លួន​ទទួល​ស្គាល់​ថា​ត្រូវ​បាន​គេ​រំលោភ​បំពាន ឬ​ ប្រហែល​ជា​មាន​អារម្មណ៍​ខ្មាស​គេ និង​ខ្លាច​មិន​ហ៊ាន​និយាយ​អំពី​រឿង​នេះ។ នាង​ប្រហែល​ជា​ពិបាក​ទុក​ចិត្ត​អ្នក​ណា​ម្នាក់ ​បន្ទាប់​ពី​ត្រូវ​គេ​បំពាន។ ប្រសិនបើជនរងគ្រោះជាបុរស គាត់អាចមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀន ជាពិសេសក្នុងការនិយាយអំពីការរំលោភបំពាន ដោយសារគាត់អាចត្រូវបានគេមើលឃើញថា “ខ្សោយ” ឬ “គ្មានភាពរឹងមាំ”។


កុំ​បង្ខំគាត់​ឱ្យ​និយាយ ​ប្រសិនបើ​គាត់មានអារម្មណ៍មិន​ស្រួល ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​ប្រាប់​ឱ្យ​គាត់ដឹង​ថាអ្នក​នៅ
​ទីនេះ ប្រសិនបើ​គាត់ត្រូវការ​និយាយ ។ សូម​អត់ធ្មត់ ហើយ​តាមដានចំណុច​អ្វី​ដែល​បង្ហាញ​ថាគាត់ត្រៀមខ្លួន​ជា​ស្រេច​ដើម្បី​និយាយ​អំពី​ការរំលោភ​បំពាន។

តើខ្ញុំគួរជួយនាងដោយរបៀបណា?

How should I approach her?

Approach your friend or relative in a sensitive way, letting her know your own concerns. Tell her you’re worried about her, then explain why. For example:

“I’m worried about you because I’ve noticed you seem really unhappy lately.”

Don’t be surprised if she seems defensive or rejects your support. She might be scared of worrying you if she tells you about the abuse. She may not be ready to admit to being abused, or may feel ashamed and afraid of talking about it. She might have difficulty trusting anyone after being abused. If the victim is a man, he may feel particularly embarrassed about speaking about the abuse as he may be seen as ‘weak’ or ‘unmanly’.

Don’t push the person into talking if they are uncomfortable, but let them know that you’re there if they need to talk. Be patient, and keep an ear out for anything that indicates they are ready to talk about the abuse.

សំណួរដែលអ្នកអាចសួរ និងអ្វីដែលអ្នកអាចនិយាយបាន

Questions you could ask and things you could say

នេះគ្រាន់តែជាគំនិតមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។ វាជាការសំខាន់ ដែលអ្នកនិយាយតែអ្វីដែលអ្នកជឿជាក់ ហើយប្រើពាក្យរបស់អ្នកផ្ទាល់។

 

 • របៀបដែលគាត់ប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នក គឺខុស។

   

 • តើខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានអ្វីខ្លះ?

   

 • តើអ្នកគិតថាអាកប្បកិរិយារបស់គាត់បានប៉ះពាល់ដល់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

   

 • តើអ្នកគិតថាអាកប្បកិរិយារបស់គាត់មានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាចំពោះកូនៗរបស់អ្នក?

   

 • ខ្ញុំបារម្ភពីអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើចំពោះអ្នក ឬ កូនៗ។

   

 • តើអ្នកគិតថាគួរធ្វើអ្វី?

   

 • តើអ្នកខ្លាចអ្វីប្រសិនបើអ្នកចាកចេញ?

   

 • តើអ្នកខ្លាចអ្វីប្រសិនបើអ្នកបន្តនៅ?

These are just some ideas. It is important that you only say what you believe, and use your own words.

 • The way he treats you is wrong.
 • What can I do to help you?
 • How do you think his behaviour has affected you?
 • How do you think his behaviour is affecting your children?
 • I’m worried about what he could do to you or the children.
 • What do you think you should do?
 • What are you afraid of if you leave?
 • What are you afraid of if you stay?

ជួយបង្កើនសុវត្ថិភាព​ដល់នាង

Helping to increase her safety

មិនថានាងកំពុងបន្តទំនាក់ទំនង ឬ បានបែកគ្នានោះទេ វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវគិតអំពីរបៀបដែលនាងអាចទទួលបានការការពារពីការរំលោភបំពានបន្ថែមទៀត។

 

អ្នក​អាច៖

 

 • ជួយនាងរៀបចំផែនការសម្រាប់កន្លែងដែលនាង និងកូនរបស់នាងអាចទៅបានក្នុងគ្រាអាសន្ន ឬ ប្រសិនបើនាងសម្រេចចិត្តចាកចេញ។ ប្រសិនបើនាងត្រូវការស្នាក់នៅកន្លែងសម្ងាត់ ប្រាប់នាងអំពីសេវាដែលផ្តល់នូវកន្លែងស្នាក់នៅសុវត្ថិភាព។

   

 • កំណត់ពាក្យកូដ ឬ សញ្ញាដែលនាងអាចប្រើ ដើម្បីឱ្យអ្នកដឹងថានាងត្រូវការជំនួយ។

   

 • ជួយនាងឱ្យរៀបចំលេស ដើម្បីនាងអាចចាកចេញបានលឿន ប្រសិនបើនាងមានអារម្មណ៍ថាមានការគម្រាមកំហែង។

   

 • ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលប៉ូលីសអាចការពារនាង។ និយាយជាមួយនាងអំពីច្បាប់ដែលអាចការពារនាង។

   

 • ជួយនាងឱ្យរៀបចំ “កាបូបរត់គេចខ្លួន” សម្រាប់ដាក់របស់របររបស់នាង ហើយលាក់វានៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព។ ប្រសិនបើនាងចាកចេញ នាងនឹងត្រូវការប្រាក់ សោរ សំលៀកបំពាក់ ថ្នាំពេទ្យ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងឯកសារសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសម្រាប់ខ្លួននាង និងកូនៗរបស់នាង។

   

 •  ប្រសិនបើនាងសម្រេចចិត្តបន្ត នាងប្រហែលជាត្រូវការមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីការពារខ្លួននាង និងកូនៗពីអំពើហិង្សាបន្ថែមទៀត។ នាងអាចទាក់ទងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ឬក្រុមសហគមន៍សម្រាប់គំនិតសុវត្ថិភាព និងព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់។

   

 • អ្នកអាចផ្តល់ភស្តុតាងក្នុងនាមជាសាក្សី ប្រសិនបើនាងចង់ចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់។ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអាចផ្តល់ជូនវាបាន ចូរកត់ចំណាំ ប្រសិនបើអ្នកសង្កេតមើលការរំលោភបំពាន ពេលវេលាកត់សម្គាល់ កាលបរិច្ឆេទ និងអ្វីដែលអ្នកបានសង្កេត។

Helping to increase her safety

Whether she is staying in the relationship or has separated, it is important to think about how she can be protected from further abuse.

You could:

 • Help her to plan where she and her children could go in an emergency, or if she decides to leave. If she needs to stay at a secret location, tell her about safe accommodation services (refuges)
 • Agree on a code word or signal that she can use to let you know she needs help
 • Help her to prepare an excuse so she can leave quickly if she feels threatened
 • Find out about how the police can protect her. Talk to her about laws that can protect her
 • Help her to prepare an ‘escape bag’ of her belongings, and hide it in a safe place. If she leaves she will need money, keys, clothes, bank cards, driver’s licence, social security documents, property deeds, medication, birth certificates, passport and any other important documents for herself and her children
 • If she decides to stay she may need other ways to protect herself and the children from further violence. She could ring a service for safety ideas and legal information
 • You could offer to give evidence as a witness, if she wants to take legal action. If you feel able to offer this, take notes if you observe abuse, noting times, dates, and what you observed.

តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបាន ប្រសិនបើខ្ញុំឃើញ ឬដឹងឮពីអំពើហិង្សាផ្លូវកាយ ឬការគម្រាមកំហែងផ្សេងៗ?

What can I do if I witness or overhear physical violence or threats?

ប្រសិនបើ​អ្នក​ជឿ​ថា​ មានករណី​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​រាង​កាយនាងនិង​កូន​ៗ សូម​ទូរស័ព្ទ​ទៅ​ប៉ូលីស​ភ្លាម ។

 

ប្រសិនបើអ្នកមានឱកាសនិយាយជាមួយនាងនៅពេលផ្សេងទៀត សូមសួរថាតើនាងចង់ឱ្យអ្នកហៅប៉ូលីស ឬ អត់។ នាង​ប្រហែល​ជា​ខ្លាច​ថា​ការ​ហៅ​ទូរសព្ទ​ទៅ​ប៉ូលីស​ អាច​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យឱ្យ​នាង​មាន​បញ្ហា​កាន់​តែ​ធ្ងន់ធ្ងរ។ មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ខ្លាច​មាន​ការ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ប៉ូលីស ជាពិសេសអ្នកដែលមិនមែនជា LGBTQI+ ឬ សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលប្រហែលជាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍មិនល្អពីមុនមក។ អ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅសេវាជំនួយហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបដែលអ្នកអាចជួយក្នុងស្ថានភាពនេះ។

 

ប៉ុន្តែត្រូវចាំថា នៅពេលដែលអ្នកគិតថាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយភ្លាមៗ សូមទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីស។

If you believe there is immediate physical danger and that she and her children are about to be harmed, call the police immediately.

If you do have the opportunity to talk to her at another time, ask about whether or not she would like you to call the police. She may fear that calling the police may make things worse for her. Many people are afraid of involving the police, especially those from non-LGBTQI+ or indigenous communities who may have had bad past experiences. You could call a domestic violence service to find out about how you could help in this situation.

But remember, when you think there is immediate physical danger, call the police.

សូមមើលថែខ្លួនឯងផង

Looking after yourself

ការគាំទ្រមិត្តភ័ក្តិ ឬ សាច់ញាតិដែលកំពុងរងការបំពានអាចជាធ្វើឱ្យមានការឆេវឆាវ ភ័យខ្លាច និងតានតឹង។ អ្នក​ត្រូវ​មើល​ថែ​ខ្លួន​ឯង និង​ទទួល​បាន​ការ​គាំទ្រ​ផង​ដែរ។

 

អ្នកមានអារម្មណ៍ខកចិត្ត ឬ ខឹងដែលនាងមិនបានចាកចេញពីដៃគូរបស់នាង

សូមចាំថា ការឱ្យនាងដឹងថាអ្នកមានការខកចិត្ត ឬ អន់ចិត្តនឹងមិនអាចជួយនាងបានទេ ហើយអាចធ្វើឱ្យរឿងកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ។ កុំបោះបង់នាង ទោះជានាងសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយ។ ពន្យល់ពីការភ័យខ្លាចរបស់អ្នក ប៉ុន្តែប្រាប់នាងឱ្យដឹងថា អ្នកនឹងនៅតែគាំទ្រនាង។ រំលឹកខ្លួនអ្នកថាការគាំទ្ររបស់អ្នកគឺសំខាន់ ហើយនឹងមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើនាង បើទោះបីជានាងមិនអាចបង្ហាញវានៅពេលនេះក៏ដោយ។ កុំមើលស្រាលតម្លៃនៃការគាំទ្ររបស់អ្នក។

 

អ្នកមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច ឬ “លើសសមត្ថភាព”

សូមស្វែងរកការគាំទ្រខ្លះសម្រាប់ខ្លួនអ្នក។ និយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិផ្សេងទៀត ឬ ទាក់ទងសេវានានាសម្រាប់ព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាន។

 

អ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធក្នុងការជួយច្រើនជាងអ្នកអាចធ្វើបាន

សូមមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះកម្រិត និងប្រភេទនៃការគាំទ្រដែលអ្នកអាចផ្តល់ជូន។ កុំរុញខ្លួនអ្នកឱ្យហួសពីដែនកំណត់របស់អ្នក – អ្នកអាចគាំទ្រនាងទាំងស្រុងបាន លុះត្រាតែអ្នកមើលថែខ្លួនឯងផងដែរ។ សូមចងចាំថា អ្នកមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពាននោះទេ ហើយអ្នកមិនអាច “សង្គ្រោះនាង” បានទេ។ នាងក៏អាចទទួលបានការគាំទ្រពីសេវាកម្ម ដែលមានរាយនៅចុងបញ្ចប់នៃការណែនាំនេះផងដែរ។

Supporting a friend or relative who is being abused can be frustrating, frightening and stressful. You need to look after yourself and to get support too.

Feeling frustrated or angry that she hasn’t left the relationship
Remember that letting her know you’re frustrated or disappointed will not help her, and may only make things worse. Don’t give up on her, regardless of her decisions. Explain your fears, but let her know you will still support her. Remind yourself that your support is important, and will have a positive impact on her, even if she can’t express this now. Don’t underestimate the value of your support.

Feeling afraid or ‘out of your depth’
Get some support for yourself. Talk to other friends or contact a service for information on what you can do.

Feeling pressured to help more than you are able
Be honest about the amount and type of support you can offer. Don’t push yourself beyond your own limits – you can only fully support her if you look after yourself too. Remember that you are not responsible for the abuse, and you cannot ‘rescue her’. She can also get support from the services listed at the end of this guide.

ចាប់ផ្តើមការសន្ទនា

Start a conversation

អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី និង ​កុមារី​ គឺ​ជា​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ដែល​បាន​បន្ត​រាប់​ទសវត្សរ៍​មក​ហើយ។

 

វារីករាលដាល ប៉ុន្តែវាមិនមែនជៀសមិនរួចទេ លើកលែងតែយើងនៅស្ងៀម។

 

បង្ហាញពីសាមគ្គីភាពរបស់អ្នកជាមួយជនរងគ្រោះ និងជំហររបស់អ្នកនៅក្នុងការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិស្ត្រី ដោយផ្លាស់ប្តូររូបក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អ្នកសម្រាប់ ១៦ ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការនេះ។

 

សូមប្រើ #orangetheworld, #16Days, #EndViolenceTogether, #ReachOutCheckInAct និង #GenerationEquality ដើម្បីចាប់ផ្តើមការសន្ទនាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក អំពីអំពើហិង្សាលើយេនឌ័រ ឬចែករំលែកខ្លឹមសារមួយចំនួនពីទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់យើង។

Violence against women and girls is a human rights violation that’s been perpetuated for decades.

It’s pervasive, but it’s not inevitable, unless we stay silent.

Show your solidarity with survivors and where you stand in the fight for women’s rights by oranging your social media profile for the 16 Days of Activism.

Use #orangetheworld, #16Days, #EndViolenceTogether, #ReachOutCheckInAct and #GenerationEquality to start your own conversation about gender-based violence, or share some of the content from our social media pages.